งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2562   11 ต.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไทยรัฐ ชั้น 2 ห้อง ป3 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไทยรัฐ ชั้น 2 ห้อง ป6 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ สนามหน้าอาคาร 3 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2562 09.00-11.30
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2562 13.00-15.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 1 ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 2 ห้อง อ.2, อ.3 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 1 ห้อง ป.5 11 ต.ค. 2562 13.00-16.00
8 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อาคาร 3 ห้อง ป.1 11 ต.ค. 2562 09.00-10.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สนามวอลเลย์บอล (หน้าอาคาร2) 11 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง เวที1 (บริเวณสวนป่าหน้าโรงอาหาร) 11 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
3 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง ลานหน้าเสาธง (หน้าอาคาร1) 11 ต.ค. 2562 09.00 -12.00
4 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง อาคารโรงอาหาร 11 ต.ค. 2562 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 2 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 2 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ห้องเรียนพิเศษ 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 1 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KING POWER 11 ต.ค. 2562 9.00 เป็นต้นไป
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สนามฟุตบอลหญ้าเทียม KING POWER 11 ต.ค. 2562 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22
09.00 เป็นต้นไป
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 23
09.00 เป็นต้นไป
3 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 เป็นต้นไป
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25
13.00 เป็นต้นไป
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 23
13.00 เป็นต้นไป
6 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 5
13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีใหญ่ 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เวทีใหญ่ 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 10.30 เป็นต้นไป
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที2 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที2 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที3 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที3 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที4 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที4 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.1/1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
19 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
20 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ศูนย์อาเซียน 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
21 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ศูนย์อาเซียน 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
22 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
23 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
24 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องพักครู 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
25 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
26 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.4 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
27 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้อง ป.4 11 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
28 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เวที1 หอประชุม 11 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป
29 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ห้องอนุบาล2 11 ต.ค. 2562 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เวทีอาคาร2 ชั้น 1 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 11 ต.ค. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 ห้องสมุดโฮมเฮียน 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
5 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 ห้องสมุดโฮมเฮียน 11 ต.ค. 2562 13.00-15.00 น

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 1 (ไม้) ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
2 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง ป.6 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
3 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
4 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
5 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง พยาบาล 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
6 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง พยาบาล 11 ต.ค. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป
7 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง ป.6 11 ต.ค. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2562 09.00-16.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 11 ต.ค. 2562 09.00-16.00
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 11 ต.ค. 2562 09.00-16.00
4 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ต.ค. 2562 09.00-16.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อนุบาล 2-3 11 ต.ค. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
2 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
3 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 - 12.00
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ หอประชุม ชั้น 1 11 ต.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 1-3 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 4-6 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 7-9 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 10-12 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
5 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า โรงจอดรถ 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 13-15 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
7 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 16-18 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
8 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานใต้ถุนอาคาร2 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานใต้ถุนอาคาร2 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]