งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 1 (ไม้) ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 1 (ไม้) ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง ป.6 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง เวทีใต้อาคาร 3 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 2 ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง พยาบาล 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00 น.
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง พยาบาล 11 ต.ค. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) อาคาร 3 ห้อง ป.6 11 ต.ค. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]