งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เวทีอาคาร2 ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เวทีอาคาร2 ชั้น 1 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เวทีอาคาร2 ชั้น 1 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 11 ต.ค. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไม้ ชั้น ใต้ถุน ห้อง เวทีอาคารไม้ 10 ต.ค. 2562 13.00-15.00 น
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 ห้องสมุดโฮมเฮียน 11 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 ห้องสมุดโฮมเฮียน 11 ต.ค. 2562 13.00-15.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]