งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 2 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 2 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 2 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ห้องเรียนพิเศษ 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ห้องเรียนพิเศษ 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 1 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ใต้ถุนอาคาร 1 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 10 ต.ค. 2562 09.00 - 12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดินท่า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2562 09.00 - เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 10 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3 11 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]