งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 1-3 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 4-6 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 1-3 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 4-6 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 7-9 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 10-12 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานหน้าห้องอาคาร1 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานหน้าห้องอาคาร1 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 7-9 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 10-12 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า โรงจอดรถ 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า โรงจอดรถ 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 13-15 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 16-18 10 ต.ค. 2562 10.00-13.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 13-15 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า เต้นท์ที่ 16-18 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานใต้ถุนอาคาร2 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ลานใต้ถุนอาคาร2 11 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]