งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 1 10 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 21
13.00-16.00
-
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-16.00
-
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
-
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
-
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
-
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
-
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 27
09.00 - 12.00 น.
-
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00
-
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 - 12.00
-
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 2 11 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]