งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป1/2 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป2 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป3 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป4 10 ต.ค. 2562 09.00 - 10.30
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป6 10 ต.ค. 2562 09.00-10.30 น
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป1/2 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 1 ห้อง ป2 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป3 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 10 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป4 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารกำพล ชั้น 2 ห้อง ป6 10 ต.ค. 2562 13.00-14.30 น
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไทยรัฐ ชั้น 2 ห้อง ป3 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 อาคารไทยรัฐ ชั้น 2 ห้อง ป6 11 ต.ค. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0864505409, line ID : hs4hvl
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]