สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

37

9

2

0

รายละเอียดผลการแข่งขัน