สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กุมภวาปี 47 31 18 96
2 วังสามหมอวิทยาคาร 36 27 18 81
3 ศรีธาตุพิทยาคม 34 23 25 82
4 กุงเจริญพิทยาคม 11 4 6 21
5 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 9 5 13 27
6 สามพาดพิทยาคาร 7 4 1 12
7 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 6 10 5 21
8 เสอเพลอพิทยาคม 6 4 4 14
9 สีออศิลปศาสตร์ 6 4 3 13
10 หนองแดงวิทโยดม 5 10 3 18
11 คำยางพิทยา 5 5 8 18
12 หนองแสงวิทยศึกษา 4 10 9 23
13 ประจักษ์ศิลปาคม 3 9 3 15
14 ทมนางามวิทยาคม 3 0 4 7
15 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 2 2 3 7
16 ตาดทองพิทยาคม 2 1 2 5
17 พันดอนวิทยา 2 1 1 4
18 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1 2 1 4
19 นานกชุมวิทยาคม 0 2 2 4
20 เทพปัญญา 0 1 3 4
21 กมลาลักษณ์ 0 1 1 2
รวม 189 156 133 478

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]