สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  กุมภวาปี ได้  117  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศรีธาตุพิทยาคม ได้  106  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 3  วังสามหมอวิทยาคาร ได้  100  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 107 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โนนสะอาดพิทยาสรรค์ ได้  52  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 5  หนองแสงวิทยศึกษา ได้  48  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ห้วยเกิ้งพิทยาคาร ได้  43  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 7  หนองแดงวิทโยดม ได้  41  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 8  กุงเจริญพิทยาคม ได้  39  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ประจักษ์ศิลปาคม ได้  37  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สีออศิลปศาสตร์ ได้  26  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เสอเพลอพิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 12  คำยางพิทยา ได้  25  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ทมนางามวิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 14  มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ ได้  20  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สามพาดพิทยาคาร ได้  17  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 16  นานกชุมวิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ตาดทองพิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 18  กุมภวาปีพิทยาสรรค์ ได้  11  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 19  กมลาลักษณ์ ได้  11  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 20  พันดอนวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 21  เทพปัญญา ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ