สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 47 31 18 96 117 4 1 0 122
2 วังสามหมอวิทยาคาร 36 27 18 81 100 5 2 1 107
3 ศรีธาตุพิทยาคม 34 23 25 82 106 2 1 0 109
4 กุงเจริญพิทยาคม 11 4 6 21 39 4 9 1 52
5 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 9 5 13 27 52 6 5 0 63
6 สามพาดพิทยาคาร 7 4 1 12 17 1 1 1 19
7 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 6 10 5 21 43 6 5 1 54
8 เสอเพลอพิทยาคม 6 4 4 14 26 2 2 0 30
9 สีออศิลปศาสตร์ 6 4 3 13 26 6 2 1 34
10 หนองแดงวิทโยดม 5 10 3 18 41 7 5 2 53
11 คำยางพิทยา 5 5 8 18 25 7 2 0 34
12 หนองแสงวิทยศึกษา 4 10 9 23 48 7 7 1 62
13 ประจักษ์ศิลปาคม 3 9 3 15 37 9 2 0 48
14 ทมนางามวิทยาคม 3 0 4 7 25 2 4 0 31
15 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 2 2 3 7 20 2 2 1 24
16 ตาดทองพิทยาคม 2 1 2 5 15 1 0 0 16
17 พันดอนวิทยา 2 1 1 4 8 6 2 0 16
18 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1 2 1 4 11 2 1 0 14
19 นานกชุมวิทยาคม 0 2 2 4 15 4 3 2 22
20 เทพปัญญา 0 1 3 4 5 1 2 0 8
21 กมลาลักษณ์ 0 1 1 2 11 1 2 0 14
รวม 189 156 133 478 787 85 60 11 932