สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกุมภวาปี 123 335 200
2 004 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 14 28 23
3 005 โรงเรียนคำยางพิทยา 34 75 47
4 007 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 18 30 23
5 008 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 31 53 38
6 011 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 26 53 39
7 013 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 48 136 83
8 016 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 111 314 184
9 018 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 113 293 189
10 019 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 20 47 37
11 020 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 35 69 50
12 022 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 56 91 77
13 023 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 66 127 101
14 024 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 61 165 96
15 021 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 31 59 47
16 012 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 66 125 95
17 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 14 22 19
18 009 โรงเรียนทวิพัฒน์ 0 0 0
19 015 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 26 39 35
20 017 โรงเรียนวาสนาศึกษา 0 0 0
21 010 โรงเรียนเทพปัญญา 8 21 10
22 002 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 55 104 79
23 014 โรงเรียนพันดอนวิทยา 21 43 29
24 025 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 0 0 0
รวม 977 2229 1501
3730

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]