แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกุมภวาปี 123 117 95.9% 4 3.28% 1 0.82% 0 0% 122
2 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 113 106 97.25% 2 1.83% 1 0.92% 0 0% 109
3 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 111 100 92.59% 5 4.63% 2 1.85% 1 0.93% 108
4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 66 52 82.54% 6 9.52% 5 7.94% 0 0% 63
5 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 66 48 76.19% 7 11.11% 7 11.11% 1 1.59% 63
6 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 61 43 78.18% 6 10.91% 5 9.09% 1 1.82% 55
7 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 56 41 74.55% 7 12.73% 5 9.09% 2 3.64% 55
8 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 55 39 73.58% 4 7.55% 9 16.98% 1 1.89% 53
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 48 37 77.08% 9 18.75% 2 4.17% 0 0% 48
10 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 35 26 74.29% 6 17.14% 2 5.71% 1 2.86% 35
11 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 31 26 86.67% 2 6.67% 2 6.67% 0 0% 30
12 โรงเรียนคำยางพิทยา 34 25 73.53% 7 20.59% 2 5.88% 0 0% 34
13 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 31 25 80.65% 2 6.45% 4 12.9% 0 0% 31
14 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 26 20 80% 2 8% 2 8% 1 4% 25
15 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 20 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
16 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 26 15 62.5% 4 16.67% 3 12.5% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 18 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
18 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 14 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
20 โรงเรียนพันดอนวิทยา 21 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนเทพปัญญา 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]