งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคารอาเชียน ชั้น 1 ห้อง 1 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคารอาเชียน ชั้น 1 ห้อง 1 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคารสวนพฤษศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 1 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคารสวนพฤษศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 1 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 20 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุมภวาปี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 19 ก.ย. 2562 09.00-15.00 ลำดับการแข่งขันขึ้นอยู่กับการจับสลาก


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]