สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีเมืองวิทยาคาร 62 29 10 101
2 อ่างศิลา 23 17 12 52
3 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 22 14 13 49
4 เอือดใหญ่พิทยา 18 23 12 53
5 โขงเจียมวิทยาคม 13 13 19 45
6 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 13 11 34
7 ตาลสุมพัฒนา 8 10 8 26
8 หนองบัวฮีวิทยาคม 8 4 4 16
9 ศรีแสงธรรม 6 4 7 17
10 นิคม 2 อนุบาล 2 0 0 2
11 เชียงแก้วพิทยาคม 1 2 8 11
รวม 173 129 104 406

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: [email protected]
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ Email: [email protected]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]