สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศรีเมืองวิทยาคาร ได้  118  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อ่างศิลา ได้  71  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เอือดใหญ่พิทยา ได้  69  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 83 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โขงเจียมวิทยาคม ได้  64  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สิรินธรวิทยานุสรณ์ ได้  61  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 6  หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  49  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 61 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ตาลสุมพัฒนา ได้  40  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีแสงธรรม ได้  30  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เชียงแก้วพิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 10  หนองบัวฮีวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 11  นิคม 2 อนุบาล ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ