แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 122 118 98.33% 1 0.83% 1 0.83% 0 0% 120
2 โรงเรียนอ่างศิลา 78 71 92.21% 4 5.19% 2 2.6% 0 0% 77
3 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 92 69 83.13% 9 10.84% 5 6.02% 0 0% 83
4 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 82 64 84.21% 7 9.21% 5 6.58% 0 0% 76
5 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 73 61 87.14% 6 8.57% 3 4.29% 0 0% 70
6 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 65 49 80.33% 6 9.84% 6 9.84% 0 0% 61
7 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 55 40 80% 5 10% 5 10% 0 0% 50
8 โรงเรียนศรีแสงธรรม 42 30 73.17% 3 7.32% 7 17.07% 1 2.44% 41
9 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 38 26 78.79% 2 6.06% 5 15.15% 0 0% 33
10 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 25 20 90.91% 0 0% 2 9.09% 0 0% 22
11 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 16 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: [email protected]
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ Email: [email protected]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]