ประชาสัมพันธ์ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 18:42 น.