ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.67 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 4
5 พระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69.7 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.5 เงิน 4
5 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.5 เงิน 5
6 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.5 เงิน 6
7 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 7
8 กุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 8
9 ศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.5 ทองแดง 9
10 ยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10
11 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10
12 สินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10
13 สุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10
14 ห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 10
15 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 15
16 นาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 15
17 แตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 17
18 ขวาวใหญ่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 18
19 หนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 19
20 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 20
21 โชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 20
22 จารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
23 ท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
24 บึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
25 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
26 พญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
27 พนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
28 มหิธรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
29 มัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
30 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
31 ศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
32 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
33 สวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
34 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
35 สุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
36 เมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22
37 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 4
5 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68.5 ทองแดง 5
6 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 6
7 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 7
8 เมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 7
9 หนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 9
10 โนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 9
11 ทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 61 ทองแดง 11
12 ดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
13 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
14 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
15 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
16 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
17 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
18 แกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12
19 โนนแท่นพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.5 เงิน 4
5 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.5 เงิน 5
6 โคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน 6
7 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 7
8 เชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 69.5 ทองแดง 8
9 บ้านรุน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 9
10 มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง 9
11 ทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 11
12 ไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64.5 ทองแดง 12
13 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 13
14 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 13
15 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 15
16 ตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60.5 ทองแดง 16
17 ตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17
18 บ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17
19 ปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17
20 พระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17
21 สุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17
22 เทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17
23 โคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.7 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.7 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.3 ทอง ชนะเลิศ
2 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
กลุ่ม :

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.3 ทอง ชนะเลิศ
2 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.6 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง 4
5 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 5
6 สินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 6
7 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 6
8 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 44 เข้าร่วม 8
9 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม 9
10 แตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม 9
11 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 40 เข้าร่วม 11
12 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 40 เข้าร่วม 11
13 พนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 13
14 สวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 13
15 นาบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 28 เข้าร่วม 15
16 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 16
17 โชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 17
18 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 18
19 ห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 18
20 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16 เข้าร่วม 20
21 เมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16 เข้าร่วม 20
22 กุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14 เข้าร่วม 22
23 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14 เข้าร่วม 22
24 ท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 24
25 เทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 24
26 ศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 26
27 สุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 27
28 สุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6 เข้าร่วม 28
29 ตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม
30 หนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม
31 จารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46 เข้าร่วม 4
5 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46 เข้าร่วม 4
6 เมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 40 เข้าร่วม 6
7 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 7
8 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32 เข้าร่วม 8
9 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32 เข้าร่วม 8
10 หนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32 เข้าร่วม 8
11 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 30 เข้าร่วม 11
12 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 28 เข้าร่วม 12
13 ธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 28 เข้าร่วม 12
14 พรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 14
15 โนนแท่นพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 15
16 ช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 16
17 ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16 เข้าร่วม 17
18 โนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16 เข้าร่วม 17
19 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14 เข้าร่วม 19
20 แกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 4 เข้าร่วม 20
21 ทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม
22 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม
23 ดอนแรดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 58 เข้าร่วม 4
5 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 56 เข้าร่วม 5
6 โคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 50 เข้าร่วม 6
7 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม 7
8 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 24 เข้าร่วม 8
9 ปราสาทเบงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 9
10 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 9
11 บ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 11
12 บ้านรุน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 11
13 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16 เข้าร่วม 13
14 สุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14 เข้าร่วม 14
15 ตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 15
16 เทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 16
17 เชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 17
18 พระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 2 เข้าร่วม 18
19 ไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 0 เข้าร่วม
20 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.66 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 4
5 แตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32 เข้าร่วม 5
6 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม 6
7 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 29 เข้าร่วม 7
8 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 27 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 26 เข้าร่วม 4
5 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 23 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37 เข้าร่วม 4
5 เทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 27 เข้าร่วม 5
6 เชื้อเพลิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 22 เข้าร่วม 6
7 สุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 7
8 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม 4
5 มัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม 5
6 โชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม 5
7 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 7
8 พนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 7
9 ห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 7
10 กุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 10
11 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 10
12 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 10
13 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 10
14 สุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 10
15 พญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 15
16 สวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 15
17 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 15
18 ยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 18
19 เทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 18
20 ท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 20
21 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 20
22 แตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 32 เข้าร่วม 22
23 ตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม 4
5 แกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 5
6 โนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 5
7 ช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37 เข้าร่วม 7
8 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 8
9 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 8
10 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 10
11 พรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 11
12 หนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 11
13 ธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม 13
14 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 38 เข้าร่วม 5
6 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37 เข้าร่วม 6
7 โคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 37 เข้าร่วม 6
8 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 36 เข้าร่วม 8
9 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 9
10 โคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35 เข้าร่วม 9
11 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 11
12 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 11
13 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34 เข้าร่วม 11
14 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 14
15 พระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 14
16 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 14
17 สุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม 14
18 ไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 4
5 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 4
6 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
กลุ่ม :

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 20 เข้าร่วม 4
5 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 19 เข้าร่วม 5
6 สินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17 เข้าร่วม 6
7 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 13 เข้าร่วม 7
8 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 13 เข้าร่วม 7
9 มัธยมจารพัตวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 9
10 ยางวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11 เข้าร่วม 10
11 ศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11 เข้าร่วม 10
12 พนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 12
13 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9 เข้าร่วม 13
14 สุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9 เข้าร่วม 13
15 ตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 7 เข้าร่วม 15
16 สุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 7 เข้าร่วม 15
17 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6 เข้าร่วม 17
18 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6 เข้าร่วม 17
19 สวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 5 เข้าร่วม 19
20 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 5 เข้าร่วม 19
21 หนองสนิทวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 5 เข้าร่วม 19
22 จารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 4 เข้าร่วม 22
23 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 4 เข้าร่วม 22
24 เทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 4 เข้าร่วม 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15 เข้าร่วม 5
6 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15 เข้าร่วม 5
7 โนนแท่นพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 13 เข้าร่วม 7
8 พรมเทพพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 8
9 ธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9 เข้าร่วม 9
10 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 10
11 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 7 เข้าร่วม 11
12 หนองอียอวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 5 เข้าร่วม 12
13 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 4 เข้าร่วม 13
14 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 4 เข้าร่วม 13
15 แกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 2 เข้าร่วม 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 19 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 18 เข้าร่วม 4
5 กาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14 เข้าร่วม 5
6 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 6
7 บ้านตรวจ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12 เข้าร่วม 6
8 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9 เข้าร่วม 8
9 พนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 9
10 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 9
11 สุวรรณวิจิตรวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 9
12 เทพอุดมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8 เข้าร่วม 9
13 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6 เข้าร่วม 13
14 ไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6 เข้าร่วม 13
15 ตาเบาวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 3 เข้าร่วม 15
16 พระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 3 เข้าร่วม 15
17 บ้านสะเดา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 2 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67.78 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55.26 เข้าร่วม 4
5 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 35.5 เข้าร่วม 5
6 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 28 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46.58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 45.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 31.3 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตานีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 34.3 เข้าร่วม 4
5 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 33.75 เข้าร่วม 5
6 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 28.2 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.5 เงิน 4
5 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62.8 ทองแดง 5
6 เมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60.2 ทองแดง 6
7 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.6 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.25 เงิน 4
5 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.6 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.25 ทอง ชนะเลิศ
2 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.99 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทรแก้ววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 1

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.88 ทอง ชนะเลิศ
2 สิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทนมีย์มิตรประชา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60.28 ทองแดง 4
5 สุรินทร์ราชมงคล สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17.45 เข้าร่วม 5
6 วีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 17.4 เข้าร่วม 6
7 กุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16.35 เข้าร่วม 7
8 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16.35 เข้าร่วม 7
9 ศรีรามประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 16.15 เข้าร่วม 9
10 จอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15.6 เข้าร่วม 10
11 ศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15.6 เข้าร่วม 10
12 แตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15.35 เข้าร่วม 12
13 ศรีสุขวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14.6 เข้าร่วม 13
14 หนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14.45 เข้าร่วม 14
15 พญารามวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14.15 เข้าร่วม 15
16 สุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 13.9 เข้าร่วม 16
17 บึงนครประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 13.75 เข้าร่วม 17
18 ศรีไผทสมันต์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12.95 เข้าร่วม 18
19 บุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12.65 เข้าร่วม 19
20 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12.2 เข้าร่วม 20
21 เมืองลีงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12.15 เข้าร่วม 21
22 สุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11.5 เข้าร่วม 22
23 สินรินทร์วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11.2 เข้าร่วม 23
24 ตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10.2 เข้าร่วม 24
25 สุรินทร์ภักดี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10 เข้าร่วม 25
26 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.9 เข้าร่วม 26
27 จารย์วิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.45 เข้าร่วม 27
28 พนาสนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.4 เข้าร่วม 28
29 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.1 เข้าร่วม 29
30 ขวาวใหญ่วิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 6.45 เข้าร่วม 30

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.33 โซน 2

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.77 ทอง ชนะเลิศ
2 สนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.32 ทองแดง 4
5 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15.65 เข้าร่วม 5
6 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 15.5 เข้าร่วม 6
7 ธาตุศรีนคร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 14.65 เข้าร่วม 7
8 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 12.9 เข้าร่วม 8
9 ลานทรายพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 11.95 เข้าร่วม 9
10 ทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 10.2 เข้าร่วม 10
11 โนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.9 เข้าร่วม 11
12 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.65 เข้าร่วม 12
13 ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.15 เข้าร่วม 13
14 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 9.15 เข้าร่วม 13
15 แกศึกษาพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 8.1