สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สิรินธร 57 43 21 121
2 รัตนบุรี 57 31 11 99
3 สุรวิทยาคาร 50 32 23 105
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 37 40 25 102
5 ประสาทวิทยาคาร 36 27 25 88
6 สังขะ 33 18 7 58
7 สนมวิทยาคาร 25 14 15 54
8 บัวเชดวิทยา 24 17 18 59
9 กระเทียมวิทยา 19 11 13 43
10 ชุมพลวิทยาสรรค์ 18 19 24 61
11 จอมพระประชาสรรค์ 16 21 13 50
12 สำโรงทาบวิทยาคม 16 13 7 36
13 ขนาดมอญพิทยาคม 15 13 6 34
14 ศีขรภูมิพิสัย 15 9 18 42
15 วีรวัฒน์โยธิน 13 9 11 33
16 ช้างบุญวิทยา 13 9 5 27
17 กาบเชิงวิทยา 11 7 3 21
18 พนมดงรักวิทยา 10 10 5 25
19 ลานทรายพิทยาคม 9 6 10 25
20 ศรีณรงค์พิทยาลัย 8 10 6 24
21 เบิดพิทยาสรรค์ 8 9 4 21
22 เมืองบัววิทยา 8 4 6 18
23 แนงมุดวิทยา 7 6 4 17
24 นารายณ์คำผงวิทยา 7 5 6 18
25 ทุ่งมนวิทยาคาร 7 5 4 16
26 หนองขุนศรีวิทยา 7 5 3 15
27 หนองแวงวิทยาคม 6 2 2 10
28 สวายวิทยาคาร 5 8 7 20
29 สุรพินท์พิทยา 5 6 12 23
30 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 6 5 16
31 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 6 2 13
32 โนนเทพ 5 1 7 13
33 หนองสนิทวิทยา 4 3 4 11
34 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 4 3 1 8
35 เทพอุดมวิทยา 4 2 2 8
36 โคกยางวิทยา 4 2 1 7
37 ยางวิทยาคาร 4 1 2 7
38 สุรินทร์พิทยาคม 4 1 2 7
39 มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 4 0 6 10
40 ศรีสุขวิทยา 4 0 2 6
41 ไทรแก้ววิทยา 3 6 4 13
42 ห้วยจริงวิทยา 3 5 3 11
43 ดอนแรดวิทยา 3 3 2 8
44 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 1 1 5
45 ทุ่งกุลาพิทยาคม 3 1 0 4
46 ตาเบาวิทยา 3 0 4 7
47 เชื้อเพลิงวิทยา 3 0 3 6
48 ตานีวิทยา 2 8 4 14
49 พระแก้ววิทยา 2 7 4 13
50 มัธยมศรีสำเภาลูน 2 6 2 10
51 บ้านรุน 2 5 5 12
52 สินรินทร์วิทยา 2 4 3 9
53 สุรินทร์ภักดี 2 4 3 9
54 นาดีวิทยา 2 4 2 8
55 วังข่าพัฒนา 2 3 3 8
56 แร่วิทยา 2 3 1 6
57 ธาตุศรีนคร 2 2 4 8
58 กุดไผทประชาสรรค์ 2 2 0 4
59 พนาสนวิทยา 2 1 4 7
60 บ้านสะเดา 2 1 0 3
61 ศรีไผทสมันต์ 2 0 3 5
62 แตลศิริวิทยา 1 7 3 11
63 หนองอียอวิทยา 1 7 3 11
64 บุแกรงวิทยาคม 1 5 0 6
65 สุวรรณวิจิตรวิทยา 1 4 5 10
66 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 1 4 3 8
67 โคกตะเคียนวิทยา 1 3 6 10
68 ปราสาทเบงวิทยา 1 3 6 10
69 ศรีปทุมพิทยาคม 1 3 4 8
70 ลำพลับพลาวิทยาคาร 1 3 2 6
71 โนนแท่นพิทยาคม 1 3 1 5
72 นาบัววิทยา 1 3 0 4
73 เมืองแกพิทยาสรรค์ 1 2 5 8
74 โชคเพชรพิทยา 1 2 2 5
75 มัธยมจารพัตวิทยา 1 2 1 4
76 ตั้งใจวิทยาคม 1 1 1 3
77 บ้านตรวจ 1 1 1 3
78 พญารามวิทยา 1 0 5 6
79 ศรีรามประชาสรรค์ 1 0 1 2
80 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1 0 0 1
81 แกศึกษาพัฒนา 0 5 1 6
82 เมืองลีงวิทยา 0 2 0 2
83 บึงนครประชาสรรค์ 0 2 0 2
84 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 0 1 2 3
85 ขวาวใหญ่วิทยา 0 1 0 1
86 ปริยัติโกศลวิทยา 0 1 0 1
87 จารย์วิทยาคาร 0 0 3 3
88 พรมเทพพิทยาคม 0 0 3 3
89 เทนมีย์มิตรประชา 0 0 2 2
90 ท่าสว่างวิทยา 0 0 1 1
91 สุรินทร์ราชมงคล 0 0 1 1
92 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0
93 มหิธรวิทยา 0 0 0 0
94 บวรธรรมประยุทธวิทยา 0 0 0 0
รวม 657 565 465 1,687

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]