แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสิรินธร 154 133 86.93% 13 8.5% 5 3.27% 2 1.31% 153
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 135 114 85.07% 15 11.19% 4 2.99% 1 0.75% 134
3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 141 103 74.1% 21 15.11% 10 7.19% 5 3.6% 139
4 โรงเรียนรัตนบุรี 135 100 75.76% 21 15.91% 7 5.3% 4 3.03% 132
5 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 133 95 72.52% 23 17.56% 11 8.4% 2 1.53% 131
6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 120 76 64.96% 24 20.51% 8 6.84% 9 7.69% 117
7 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 114 72 63.72% 23 20.35% 11 9.73% 7 6.19% 113
8 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 100 63 63.64% 21 21.21% 7 7.07% 8 8.08% 99
9 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 111 61 57.01% 20 18.69% 14 13.08% 12 11.21% 107
10 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 95 61 64.21% 15 15.79% 11 11.58% 8 8.42% 95
11 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 108 59 55.14% 31 28.97% 11 10.28% 6 5.61% 107
12 โรงเรียนสังขะ 95 59 62.77% 24 25.53% 6 6.38% 5 5.32% 94
13 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 107 54 50.47% 31 28.97% 13 12.15% 9 8.41% 107
14 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 96 49 52.13% 20 21.28% 14 14.89% 11 11.7% 94
15 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 97 48 51.06% 26 27.66% 8 8.51% 12 12.77% 94
16 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 85 45 52.94% 26 30.59% 5 5.88% 9 10.59% 85
17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 87 43 50% 20 23.26% 11 12.79% 12 13.95% 86
18 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 68 41 64.06% 11 17.19% 6 9.38% 6 9.38% 64
19 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 74 38 52.78% 18 25% 10 13.89% 6 8.33% 72
20 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 83 36 47.37% 16 21.05% 16 21.05% 8 10.53% 76
21 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 72 35 49.3% 17 23.94% 11 15.49% 8 11.27% 71
22 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 71 34 48.57% 17 24.29% 13 18.57% 6 8.57% 70
23 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 64 34 55.74% 12 19.67% 8 13.11% 7 11.48% 61
24 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 69 34 50.75% 9 13.43% 12 17.91% 12 17.91% 67
25 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 77 31 41.33% 23 30.67% 9 12% 12 16% 75
26 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 80 30 37.97% 18 22.78% 16 20.25% 15 18.99% 79
27 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 78 30 38.96% 17 22.08% 12 15.58% 18 23.38% 77
28 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 77 29 37.66% 25 32.47% 12 15.58% 11 14.29% 77
29 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 67 27 44.26% 15 24.59% 12 19.67% 7 11.48% 61
30 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 65 26 40.63% 18 28.13% 8 12.5% 12 18.75% 64
31 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 48 25 52.08% 15 31.25% 5 10.42% 3 6.25% 48
32 โรงเรียนตานีวิทยา 62 25 40.98% 14 22.95% 8 13.11% 14 22.95% 61
33 โรงเรียนพนาสนวิทยา 67 25 39.06% 13 20.31% 12 18.75% 14 21.88% 64
34 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 61 24 40% 14 23.33% 11 18.33% 11 18.33% 60
35 โรงเรียนยางวิทยาคาร 50 23 48.94% 9 19.15% 8 17.02% 7 14.89% 47
36 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 57 21 38.89% 11 20.37% 10 18.52% 12 22.22% 54
37 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 44 21 50% 7 16.67% 8 19.05% 6 14.29% 42
38 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 54 20 38.46% 13 25% 9 17.31% 10 19.23% 52
39 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 56 20 37.04% 12 22.22% 12 22.22% 10 18.52% 54
40 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 62 19 34.55% 17 30.91% 9 16.36% 10 18.18% 55
41 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 60 19 37.25% 14 27.45% 9 17.65% 9 17.65% 51
42 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 52 19 37.25% 12 23.53% 12 23.53% 8 15.69% 51
43 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 51 19 37.25% 11 21.57% 9 17.65% 12 23.53% 51
44 โรงเรียนพญารามวิทยา 50 19 39.58% 10 20.83% 11 22.92% 8 16.67% 48
45 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 32 19 59.38% 5 15.63% 6 18.75% 2 6.25% 32
46 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 49 18 36.73% 13 26.53% 10 20.41% 8 16.33% 49
47 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 44 18 40.91% 13 29.55% 5 11.36% 8 18.18% 44
48 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 52 18 38.3% 12 25.53% 10 21.28% 7 14.89% 47
49 โรงเรียนธาตุศรีนคร 47 18 40% 9 20% 10 22.22% 8 17.78% 45
50 โรงเรียนนาดีวิทยา 51 18 36.73% 7 14.29% 14 28.57% 10 20.41% 49
51 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 49 17 37.78% 13 28.89% 11 24.44% 4 8.89% 45
52 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 41 17 45.95% 6 16.22% 6 16.22% 8 21.62% 37
53 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 47 16 34.78% 22 47.83% 5 10.87% 3 6.52% 46
54 โรงเรียนโนนเทพ 45 16 35.56% 15 33.33% 7 15.56% 7 15.56% 45
55 โรงเรียนบ้านรุน 44 16 40% 14 35% 6 15% 4 10% 40
56 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 44 16 38.1% 11 26.19% 8 19.05% 7 16.67% 42
57 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 16 48.48% 8 24.24% 5 15.15% 4 12.12% 33
58 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 56 15 27.78% 13 24.07% 12 22.22% 14 25.93% 54
59 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 47 15 34.88% 9 20.93% 11 25.58% 8 18.6% 43
60 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 38 15 41.67% 9 25% 8 22.22% 4 11.11% 36
61 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 48 14 35% 14 35% 5 12.5% 7 17.5% 40
62 โรงเรียนโคกยางวิทยา 42 14 35% 10 25% 13 32.5% 3 7.5% 40
63 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 55 14 25.93% 9 16.67% 18 33.33% 13 24.07% 54
64 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 40 13 33.33% 7 17.95% 10 25.64% 9 23.08% 39
65 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 30 13 46.43% 6 21.43% 5 17.86% 4 14.29% 28
66 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 43 12 27.91% 18 41.86% 6 13.95% 7 16.28% 43
67 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 56 12 22.22% 16 29.63% 13 24.07% 13 24.07% 54
68 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 32 12 38.71% 8 25.81% 6 19.35% 5 16.13% 31
69 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 36 12 34.29% 7 20% 9 25.71% 7 20% 35
70 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 37 12 32.43% 6 16.22% 9 24.32% 10 27.03% 37
71 โรงเรียนตาเบาวิทยา 35 12 41.38% 5 17.24% 5 17.24% 7 24.14% 29
72 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 37 11 29.73% 11 29.73% 10 27.03% 5 13.51% 37
73 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 38 11 36.67% 9 30% 3 10% 7 23.33% 30
74 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 29 11 39.29% 7 25% 6 21.43% 4 14.29% 28
75 โรงเรียนนาบัววิทยา 30 11 37.93% 7 24.14% 5 17.24% 6 20.69% 29
76 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 26 10 38.46% 6 23.08% 5 19.23% 5 19.23% 26
77 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 23 10 43.48% 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 23
78 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 28 10 40% 2 8% 6 24% 7 28% 25
79 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 38 9 23.68% 10 26.32% 14 36.84% 5 13.16% 38
80 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 23 9 39.13% 6 26.09% 1 4.35% 7 30.43% 23
81 โรงเรียนแร่วิทยา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
82 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 53 8 16% 19 38% 10 20% 13 26% 50
83 โรงเรียนบ้านสะเดา 26 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 3 13.04% 23
84 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 33 6 20.69% 7 24.14% 6 20.69% 10 34.48% 29
85 โรงเรียนบ้านตรวจ 26 6 23.08% 5 19.23% 8 30.77% 7 26.92% 26
86 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 17 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
87 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 23 5 22.73% 8 36.36% 7 31.82% 2 9.09% 22
88 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 31 5 16.13% 8 25.81% 5 16.13% 13 41.94% 31
89 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 21 5 23.81% 4 19.05% 8 38.1% 4 19.05% 21
90 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 30 4 15.38% 7 26.92% 7 26.92% 8 30.77% 26
91 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
92 โรงเรียนมหิธรวิทยา 19 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
93 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]