งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 08.30-11.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.00 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 11.00-13.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 13.00-14.30 รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 14.30-16.00 รายงานตัว เวลา 09.30-10.00 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคชาธาร 13 ก.ย. 2562 08.30-12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคชาธาร 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30 รายงานตัว เวลา 12.00-13.00 น. และให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงตนโดยใช้บัตรผู้เข้าแข่งขัน หรือบัตร ปปช. หรือบัตรประจำตัวนักเรียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]