งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 *ส่งรูปเล่มบทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม และ DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น ให้ศูนย์ฯ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 **รายงานตัว 08.00-08.30 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 *ส่งรูปเล่มบทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม และ DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 5 แผ่น ให้ศูนย์ฯ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 **รายงานตัว 08.00-08.30 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวทีโดม อาคาร 2 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวทีโดม อาคาร 2 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้ถุน 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้ถุน 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3,4 ห้อง 241,236 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 โซน1 (ห้อง241) โซน2,3 (ห้อง236 อาเซียน) รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3,4 ห้อง 241,236 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 โซน1 (ห้อง241) โซน2,3 (ห้อง236 อาเซียน) รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]