งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 14 ก.ย. 2562 09.00-14.00 win10 Pro Ram 8 GB 64-bit รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์4 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00 Win8.1 Pro CPU corei5-4570s 2.90GHz Ram 8.0 GB
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพละศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป เตรียมโต๊ะ ปลั๊กพ่วงและอุปกรณ์อื่นๆมาเอง
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพละศึกษา 14 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป เตรียมโต๊ะ ปลั๊กพ่วงและอุปกรณ์อื่นๆมาเอง
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 113,114 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00 Win8.1 Pro CPU corei5-7500 3.40GHz Ram 4.0 GB ( ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ มาเอง)
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์1 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00 win10 Pro 64-bit CPU corei7-8700 Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น. ( ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ มาเอง)
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00 win10 Pro 64-bit CPU corei7-8700 Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น. ( ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ มาเอง)
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 win10 Pro 64-bit CPU corei3-6100T Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 win10 Pro 64-bit CPU corei3-6100T Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00 win10 Pro 64-bit CPU corei3-6100T Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00 win10 Pro 64-bit CPU corei3-6100T Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์4 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00 Win8.1 Pro CPU corei5-4570s 2.90GHz Ram 8.0 GB ( ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ มาเอง)
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 win10 Pro 64-bit CPU corei5-3470 Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น.
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 win10 Pro 64-bit CPU corei7-8700 Ram 8 GB รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]