งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525-526 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545-546 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-635 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536-537 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 549-5410 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-624 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-633 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องโสต 5 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00 ๑) ให้ทุกโรงเรียนนำชุดกระดานคำคม มา ๑ ชุด พร้อมเบี้ยสำรองอีก ๑ ถุง ๒) ให้ทุกโรงเรียนนำนาฬิกาจับเวลา หรือแท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ตโฟน พร้อมแบตเตอร์รี่สำรอง มาด้วย
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้องโสต 1 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00 ๑) ให้ทุกโรงเรียนนำชุดกระดานคำคม มา ๑ ชุด พร้อมเบี้ยสำรองอีก ๑ ถุง ๒) ให้ทุกโรงเรียนนำนาฬิกาจับเวลา หรือแท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ตโฟน พร้อมแบตเตอร์รี่สำรอง มาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]