งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน พร้อมกับครูผู้ควบคุม  
30 ต.ค. - 15 พ.ย.62  
แข่งขันวันที่ 14 – 15 พ.ย. 62

สามารถดูกำหนดการแข่งขันได้ตามลิงค์ครับ คลิก
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:17 น.
การประกวดโครงงานคณิตสาสตร์  ทุกประเภท
สื่อที่ใช้ในการนำเสนอโครงงาน  โต๊ะ และอื่นๆ
ให้ผู้ส่งโครงงานเข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:32 น.
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์)
ม.1-3  แข่งวันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
บริเวณแข่งขัน เต้นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 4
    *ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะ ปลัีกไฟพ่วง
    *และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับดครงงานมาเอง
    *ส่งรุปเล่มโครงงาน จำนวน 6 เล่ม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.4-6  แข่งวันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
บริเวณแข่งขัน เต้นท์ที่ 4 หน้าอาคาร 4
    *ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโต๊ะ ปลั๊กไฟพ่วง
    *และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับดครงงานมาเอง
    *ส่งรุปเล่มโครงงาน จำนวน 6 เล่ม
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:11 น.
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง)
 ม.ต้น (ม.1-3) --->แข่งวันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น.
บริเวณแข่งขันอาคาร 4 เต้นท์ที่ 3 
*ให้ผู้แข่งขันเตรียมโต๊ะพื้นฟอไมก้า (โต๊ะขาว) วางแผงโครงงานมาเอง
*และส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 7 เล่มพร้อมโบว์ชัว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.ปลาย (ม.4-6) ---> แข่งวันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น.
บริเวณแข่งขันอาคาร 4 เต้นท์ที่ 3 
*ให้ผู้แข่งขันเตรียมโต๊ะพื้นฟอไมก้า (โต๊ะขาว) วางแผงโครงงานมาเอง
*และส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 6 เล่มพร้อมโบว์ชัว
 
ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ให้เข้าแข่งขันตามลำดับของโรงเรียนที่ได้จัดลำดับไว้เรียบร้อย
 
         เลขากิจกรรม        
นางพเยาว์  คำแหงพล   
083-2617684       
098-0881779       
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:27 น.
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคริตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
- ม.ต้น และ ม.ปลาย ใช้โปรแกรม GSP V 5.06

- ข้อสอบแข่งขัน รายการ GSP
        ข้อ 1 เป็นเนื้อหา ม.1 ตามหลักสูตร "ฉบับปรับปรุ่ง พ.ศ.2560"
        ข้อ 2 เป็นเนื้อหา ม.2 ตามหลักสูตร "ฉบับปรับปรุ่ง พ.ศ.2560"
        ข้อ 3 เป็นเนื้อหา ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
        ข้อ 4 เป็นการแก้ไขปัญหาบูรณาการ
        ข้อ 5 หัวข้อ "เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิสล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล"

- ข้อสอบแข่งขันรายการ GSP ม.ปลาย
        ข้อ 1 เป็นเนื้อหา ม.4 ตามหลักสูตร "ฉบับปรับปรุ่ง พ.ศ.2560"
         
ข้อ 2 เป็นเนื้อหา ม.5 ตามหลักสูตร "ฉบับปรับปรุ่ง พ.ศ.2560"
         
ข้อ 3 เป็นเนื้อหา ม.6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
        ข้อ 4 เป็นการแก้ไขปัญหาบูรณาการ 
        ข้อ 5 หัวข้อ "เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิสล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล"
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:24 น.
กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สถานที่แข่งโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร)
5405 
วันที่ 14 พ.ย. 
เช้า web editor 11 ทีม
บ่าย comics 8 ทีม
วันที่ 15 พ.ย.
เช้า 3d ม.1-3 15 ทีม
บ่าย 3d ม.4-6 14 ทีม
ห้อง 1208
วันที่ 14 พ.ย. 
2d 6 ทีม,motion 8 ทีม,game ม.ต้น 6 ทีม,game ม.ปลาย 4 ทีม รวม 24 ทีม
วันที่ 15 พ.ย.
ตัดต่อ 16 ทีม
ห้อง 1201 
เขียนโปรแกรม 4 ทีม , text editor 6 ทีม รวม 10 ทีม
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:35 น.
กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สถานที่แข่งโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร)
ห้อง 5405 (web app,3d,web editor,comics)
1. เครื่องดำ (14 เครื่อง)
windows 10 pro 2018 
OS 64 bit
Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10 GHz
RAM 4 GB
โปรแกรมในเครื่อง
- MS Office 2013
- Adobe Master Collection CC
โปรแกรมที่ต้องลงเพิ่ม
- Adobe Master Collection cs6
- SketchUp
- Appserv v.8.3.0 / mysql v.5.7.12
- Filezilla
2. เครื่องขาว (20 เครื่อง)
windows 8.1 pro 2013
OS 64 bit
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60 GHz
RAM 4 GB
โปรแกรมในเครื่อง 
- Adobe Master Collection cs6
- MS Office 2013
- Filezilla 3.12
- SketchUp 2016
- SwishMax4
- EditPlus 3
- Formatfactory
- Paint
โปรแกรมที่ต้องลงเพิ่ม
- ไม่มี -

***หัวข้อการแข่งขัน 
web application จับสลากวันแข่ง
- ร้านค้าออนไลน์
- การใช้ห้องสมุด

หมายเหตุ ขอให้ทุกทีมที่ต้องใช้หูฟังและไมค์ เตรียมอุปกรณ์มาเอง
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:14 น.
   - ให้แต่ละโรงเรียนจัดเตรียมกระดานต่อคำคมมาเอง
   -ให้แต่ละโรงเรียนนำโทรศัพท์ที่สามารถโหลดแอปเวลาได้มาด้วย
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:07 น.
     ระดับม.ต้น กาพย์ยานี 11  ยังไม่ระบุประเด็น
     ระดับ ม. ปลาย  โคลงสี่สุภาพ  3  ประเด็น  คือ

                  - ประพเณีไทย
                  - จิตอาสา
                  - น้ำคือชีวิต
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:05 น.
     ระดับม.ต้น  เรื่อง  โคลงโลกนิติ     บทเสภาสามัคคีเสวก   บทพากย์เอราวัณ
     ระดับ ม. ปลาย เรื่อง อิเหนา   ลิลิตตะเลงพ่าย  กาพย์เห่เรือ
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:04 น.
กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ
ระดับ ม.ต้น,ปลาย


หัวข้อ 3  ประเด็น    - จิตสาธารณะ
                          - สังคม  ประเพณี  และวัฒนธรรม

                          - เด็กอีสานรักษ์ถิ่น  สืบศิลป์หัตถกรรม  เลิศล้ำรอบรู้  ก้าวสู่สากล

กิจกรรมพินิจวรรณคดี ม.ต้น
เรื่องที่ออกข้อสอบ 
–นิราศภูเขทอง  -พระอภัยมณี –รามเกียรติ์  ตอนนารายณ์ปราบนนทก
                 *ข้อสอบปรนัย  100  ข้อ
 ม. ปลาย   เรื่องที่ออกข้อสอบ
                  เรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอน  ขุนช้างถวายฎีกา
                 *ข้อสอบปรนัย 60  ข้อ   อัตนัย  10  ข้อ

กิจกรรมวรรณกรรมพิจารณ์

ม.ต้น ข้อสอบปรนัย30  ข้อ ข้อสอบปลายปิด 5  ข้อ  ปลายเปิด 5 ข้อ
- ม. ปลาย  ปรนัย  5 ตัวเลือก  80  ข้อ   อัตนัย  10  ข้อ

กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ

รายการที่ 11 (ID607) การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3
รายการที่ 12 (ID100) การประกวดแปรรุปอาหาร ม.4-6
รายการที่ 13 (ID623) การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3
รายการที่ 14 (ID624) การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-5
รายการที่ 15 (ID609) การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3
รายการที่ 16 (ID115) การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-6
หมายเหตุ ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขันในกิจกรรมข้างต้น จัดหาโต๊ะวางอุปกรณ์มาเอง ในวันที่เข้าแข่งขัน


กิจกรรมคัดลายมือ ม.ต้น ม.ปลาย
โรงเรียนอาจสามารถวิทยาจัดเตรียมบท เตรียมกระดาษให้

กิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.4-ม.6
กิจกรรมที่ใช้แข่งขัน รอบ 2 
ฟิสิกส์     เรื่อง  กฏของโอมห์
ชีววิทยา  เรื่อง  การศึกษาโครงสร้างของพืช
เคมี        เรื่อง  การไทเทรต


กิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.1-ม.3
ภาคเช้า ใช้ข้อสอบกลาง
ภาคบ่าย  ทักษะกระบวนการ แลปที่จัดเตรียม มี 2 แลป คือเรื่องแยกสาร และเรื่องแรงเสียดทาน 
ในวันแข่งขัน 14 พ.ย. 2562 คณะกรรมการจะจับสลากเลือกมา 1 เรื่อง

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,771
จำนวนนักเรียน 3,825
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,640
จำนวนกรรมการ 1,515
ครู+นักเรียน 6,465
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,980
ประกาศผลแล้ว 210/239 (87.87%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 31
สัปดาห์ที่แล้ว 37
เดือนนี้ 16
เดือนที่แล้ว 21
ปีนี้ 1,073
ทั้งหมด 207,209