งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! 
เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลก่อนโอนข้อมูลสู่ระดับภาค 25 - 27 พ.ย. 2562  16.30 น. เท่านั้น ใช้ User และ Password โรงเรียน)
 

การแข่งขันทักษะ  ดนตรี  การขับร้องเพลงไทย ม.1-3

        - แจ้งโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม และโคกล่ามพิทยาคม ให้ทำการแข่งขันใหม่ในวันที่ 15 พ.ย. 2562 09.00 - 12.00
 
การแข่งขันทักษะ  การงานอาชีพ

    -  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.4-6 จากเดิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 1 
เป็น 
โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง 1
 
การแข่งขันทักษะ  วิทยาศาสตร์

        -  ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
                  ฟิสิกส์ การหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
                  เคมี อัตราการเกิดปกิริยาเคมี
                  ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร์ของพืช

 
การแข่งขันทักษะ  ภาษาไทย

        -  การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔ - ๖
           หัวข้อการแข่งขัน เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม แบบทดสอบแบบปรนัย 10 ข้อ อัตนัยเป็นการวิเคาระห์ 10 ข้อ
 
การแข่งขันทักษะ  คอมพิวเตอร์

        -  คอมพิวเตอร์ ม.ต้น สถานที่แข่งขัน คุณสมบัติเครื่องคอม
        -  คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย สถานที่แข่งขัน คุณสมบัติเครื่องคอม
        -  ข้อมูลการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ด้วยค่ะ  หัวข้อการแข่งขัน
               - สังคมดิจิตอล
               - ท่องเที่ยวไทย 
         *** วันแข่งจะจับฉลากเลือกเรื่องที่จะแข่งตามหัวข้อนี้ครับ
เรียนเชิญกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมประชุม
ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน2562 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


หนังสือเชิญประชุม    รายชื่อกรรมการตัดสินรายกิจกรรม  คำสั่งแต่งตั้ง
 
กำหนดการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม ผังการแข่งขัน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 1,327
จำนวนนักเรียน 3,079
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,953
จำนวนกรรมการ 1,022
ครู+นักเรียน 5,032
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,054
ประกาศผลแล้ว 212/233 (90.99%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 119
เมื่อวาน 25
สัปดาห์นี้ 144
สัปดาห์ที่แล้ว 713
เดือนนี้ 533
เดือนที่แล้ว 1,625
ปีนี้ 10,370
ทั้งหมด 141,619