ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ เขต 21 กลุ่มที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 697
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
13 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
14 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
15 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
16 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน