ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ เขต 21 กลุ่มที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน