ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ เขต 21 กลุ่มที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพานพร้าว สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน