สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกฤษณภา  ประเสริฐแท่น
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นายสุดที่รัก  ช่วยศิริ
 
1. นายเมธี  อายุยืน