สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  วิชาชัย
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตสร  งอยภูธร
2. นางสาวอลิษา  โชคลา
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
2. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายสิทธิชัย  เบาะแฉะ
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนรัชต์  สุพรรณกลาง
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวอทิตยา  สืบศิริ
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนัน  ญาณภาพ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นายปาณชัย  ศรีใสดำ
 
1. นายธีระยุทธ  ศรีไพร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภริตา   อุประ
2. เด็กชายไมเคิล  ลูซี่
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์ศรี
2. นางสาวประภาพร  คำสาย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทโยธี
 
1. นายธีระยุทธ  ศรีไพร