สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวธนัญญา  พันก่ำ
2. นางสาวสมฤดี  กัปโก
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
2. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทึก
 
1. นางสาวจิราพร  พนิกรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายปรีชา  บูรพางกุร
2. นายภูมินทร์  นัยอินทร์
3. นางสาวอริสา  ชื่นชม
 
1. นางประกายแก้ว  ทองจันทร์
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวเบญจวรรณ  อนุศรี
 
1. นายมงคล  ด่านพงษ์