สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิราภรณ์  ดวงสาพล
 
1. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวชลธิชา  คำแก้ว
2. นางสาวอฆพร  ไร่ขาม
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วรจิตร
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สีทอง