สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฟ้าปธาน  จันทะคง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอริตา  พรมนิล
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิราวรรณ  ขาวงาม
 
1. นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ