สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาริวงษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เหล่าประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำทุม
 
1. นางอรุณวดี  วงษ์พิมล
2. นายปิยะพงษ์  พลบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.48 เงิน 8 1. นางสาวปริญชญา  ฉิมลี
 
1. นางสาวเพียรพร  สมาคม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนิธิภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉิมลี
2. เด็กชายวรวุฒิ  เอกทัศน์
 
1. นางสาวยุรดา  ฝ่ายพรหม
2. นายสิทธิชาติ  สิทธิ