สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรปรียา  สีทา
 
1. นางสาวประภัทรสร  เอี่ยมเวียง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐชญา  เเวงวรรณ์
 
1. นางสาวประภัทรสร  เอี่ยมเวียง