การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นักเรียน -ครู
เรียนแจ้งคุณครูผู้ฝึกสอน ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นักเรียน -ครู ตอนนี้ Admin ได้เปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน คุณครูสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ย. 2562 ก่อนโอนข้อมูลไประดับภาค 
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:34 น.