เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายรายการแข่งขัน

           เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตารางการแข่งขันหลายรายการ ขอให้คุณครูที่นำนักเรียนมาแข่งขันกรุณาตรวจสอบกำหนดวันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเว็บ https://esan69.sillapa.net/sm-nbp4 หรือที่ เมนู สรุปการแข่งขันรายวัน

วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:24 น.