เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -
3 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 691
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 4
5 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 5
6 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 6
7 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 6
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 4
5 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 5
6 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 5
7 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 7
8 จริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 8
9 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 9
10 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 664
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.06 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.23 ทอง 4
5 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.48 ทอง 5
6 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.10 เงิน 6
7 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.78 เงิน 7
8 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.82 เงิน 8
9 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.20 เงิน 9
10 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.08 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 687
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.01 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.96 ทอง 4
5 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.75 ทอง 5
6 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.01 เงิน 6
7 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.60 เงิน 7
8 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.48 เงิน 8
9 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.90 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 4
5 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 5
6 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 4
5 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 5
6 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 6
7 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 7
8 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 8
9 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 9
10 จริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 4
5 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง 5
6 จริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 6
7 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 7
8 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 8
9 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 9
10 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 10
11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 4
5 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 5
6 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 5
7 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 7
8 จริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 8
9 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 9
10 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 10
11 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69 ทองแดง 11
12 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 12
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.75 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.50 ทอง 4
5 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.60 ทอง 5
6 จริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.50 ทอง 6
7 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.30 ทอง 7
8 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 8
9 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.72 ทอง 9
10 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.50 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 4
5 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 4
6 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 6
7 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -
4 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 4
5 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 5
6 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จริยานุสรณ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 4
5 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 5
6 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 6
7 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 4
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 4
5 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 4
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79 เงิน 5
6 กุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 6
7 ยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 7
8 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 8
9 พิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 9
10 บ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน