สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 50 31 15 96
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 48 36 17 101
3 โนนสังวิทยาคาร 21 12 21 54
4 กุดดู่พิทยาคม 14 7 7 28
5 ยางหล่อวิทยาคาร 9 10 10 29
6 หนองสวรรค์วิทยาคาร 9 5 2 16
7 กุดสะเทียนวิทยาคาร 8 3 4 15
8 นากอกวิทยาคาร 6 9 5 20
9 บ้านขามพิทยาคม 6 6 6 18
10 โนนเมืองวิทยาคาร 3 3 1 7
11 พิชญบัณฑิต 1 8 14 23
12 หนองเรือพิทยาคม 1 1 4 6
13 จริยานุสรณ์ 1 1 1 3
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 0 1 4 5
รวม 177 133 111 421

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]