สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้  110  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 118 เหรียญ 
อันดับที่ 2  หนองบัวพิทยาคาร ได้  107  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 113 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โนนสังวิทยาคาร ได้  60  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ยางหล่อวิทยาคาร ได้  47  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 5  กุดดู่พิทยาคม ได้  47  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 6  พิชญบัณฑิต ได้  42  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 7  บ้านขามพิทยาคม ได้  40  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 8  นากอกวิทยาคาร ได้  34  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 9  หนองสวรรค์วิทยาคาร ได้  25  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 10  กุดสะเทียนวิทยาคาร ได้  20  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 11  หนองเรือพิทยาคม ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 12  จริยานุสรณ์ ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 13  โนนเมืองวิทยาคาร ได้  14  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู ได้  11  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ