แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
2 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
3 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
4 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
6 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
7 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
8 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
9 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]