แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
2 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
3 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
4 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]