แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
4 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]