แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
4 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]