แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
2 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
3 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
7 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
8 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
9 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
10 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
11 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
12 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 18 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]