แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
2 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
3 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]