แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
3 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
4 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
5 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
6 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
7 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
10 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
12 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
13 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]