แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
3 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
6 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]